Ủy quyền cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng nhận An Toàn Thực Phẩm

Quyết định về việc ủy quyền cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận – huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm.

Ngày 28/04/2023 vừa qua Ủy Ban Nhân Dân TPHCM đã ký quyết định Ủy Quyền cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Việc ủy quyền này được thực hiện kể từ ngày 01/04/2023 cho đến hết ngày 31/03/2026.

Đánh giá bài viết này