Chứng nhận ISO 22000 có thay thế chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y không?

Hỏi xoáy : 

Cơ sở có chứng nhận HACCP hoặc ISO 22000 rồi có cần giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y không ?

Đáp nhanh:

Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22000 chỉ thay thế được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nghĩa là các cơ sở đã có các chứng nhận này không phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo điều 12 nghị định 15/2018/NĐ-CP.
Giấy chứng nhận HACCP và ISO 22000 không thay thế giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các đối tượng thuộc diện phải xin cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo khoản 3 điều 36 thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT.
Đánh giá bài viết này